పెద్దలూ.. తస్మాత్ జాగ్రత్త

60, 65 సంవత్సరాలు దాటిన ఆడ, మగ పెద్దలందరికీ విలువైన కొన్ని సూత్రాలు

(1) మీరు స్నానాల గదికి వెళ్లినప్పుడు జాగ్రత్త పడాలి. లోపల వున్నప్పుడు గడియ పెట్టుకోవద్దు. మీరు లోపల వున్నట్లు తెలియటానికి మీకు వస్తే ఏదైనా రాగాలు తీస్తూ ఉండాలి. లేకుంటే మీ మొబైల్ తీసుకెళ్లి దాంట్లో ఏదైనా పాట పెట్టుకోండి.

(2) ఇంటిలో నేల తడిగా ఉన్నపుడు నడవొద్దు. ఎక్కువ ఇళ్లలో ఫ్లోరింగ్ కు పాలిష్ బండలు గానీ, టైల్స్ గానీ, నునుపైన బండలు వేస్తున్నారు. నీరు పడితే కనపడవు. అందవల్ల కాలు పెడితే జారడం ఖాయం.

(3) మీరు ఫ్యాన్ లు, ఫొటోలు తుడవడానికి గానీ, రిపేరు చేయటానికి గానీ, గుడ్డలు ఆరవేయటానికి గానీ స్టూళ్ళు, కుర్చీలు, బెంచీలు ఎక్కడం మానుకోండి.

(4) ఫోర్ వీలర్ కానీ, టూ వీలర్ కానీ మీరు ఒంటరిగా నడపడం మంచిది కాదు. మీ ఇంట్లో ఒకరిని తోడుగా పిలుచుకుని వెళ్ళండి.

(5) మీరు వేసుకునే మందులు ఏమైనా వుంటే డాక్టర్ చెప్పిన ప్రకారం సమయానికి వేసుకోండి. అన్నింటి కంటే మీ ఆరోగ్యం మీకు ముఖ్యం.

(6) మిమ్మల్ని సంతోషపరిచే విషయాల్లో మనశ్శాంతిగా వుండే విషయాల్లో గానీ వేరే వాళ్ళ ఆలోచనలతో రాజీపడవద్దు.

(7) మీరు బ్యాంకుకు వెళ్లినా, మార్కెట్టుకు వెళ్ళినా, షాపింగ్ కి వెళ్ళినా ఇంక మరెక్కడికి వెళ్లినా తోడుగా ఒకరిని తీసుకవెళ్ళండి.

(8) ఇంట్లో మీరు ఒంటరిగా వున్నప్పుడు ముక్కు మొహం తెలియని వాళ్ళు వస్తే వాళ్ళతో ముచ్చట్లలో పడి ఉండకండి. వీలైనంత త్వరగా మాట్లాడి పంపించేయండి. జాగ్రత్తగా ఉండండి.

(9) ఎప్పుడూ ఇంటి తాళాలు రెండు మెయింటేన్ చేయండి. ఒకటి మీ దగ్గర, రెండోది మీ భార్య దగ్గర.

(10) మీ బెడ్ రూంలో బెడ్ పక్కనే ఒక కాలింగ్ బెల్ అరేంజ్ చేసుకోండి. ఎప్పుడైనా అవసరం రావచ్చు.

(11) ఇంట్లో వారితోను, బయటి వారితోను మాట్లాడేటప్పుడు మర్యాదగా, మృదువుగా మాట్లాడండి. కోపంగాను, రాష్ గాను మాట్లాడుతే మీ మీద గౌరవం పోయి అసహ్యించుకుంటారు.

(12) ఎప్పుడు కూడా జరిగిపోయినదాని గురించి గానీ, జరిగేదాని గురించి గానీ, జరుగబోయే దాని గురించి గానీ ఆలోచించ వద్దు, జరిగేది జరుగక మానదు.

(13) ఈ వయసులో మనశ్శాంతి, మంచి ఆరోగ్యం, మంచి బంధుత్వం + మంచి స్నేహితం చాలా ముఖ్యం.