గుండెల్లో మోగింది …సాంగ్

గుండెల్లో మోగింది… జానపద గేయం వీడియో సాంగ్ ప్రోమో రిలీజ్ అయ్యింది. త్వరలో సాంగ్ ఫుల్ వీడియోను విడుదల చేయనున్నాము.