ఫోక్ సింగర్ శైలజతో ఇంటర్వ్యూ

ఫోక్ సింగర్ శైలజతో సీనియర్ జర్నలిస్టు బిక్షం బొమ్మకంటి ప్రత్యేక ఇంటర్వ్యూ వినసొంపైన పాటలతో శైలజ అలరించారు. ఆమె పాడిన పాటలు అందరినీ అలరించేలా ఉన్నాయి.